Torreds Vägförening

Välkommen!

 

Torreds VägFörening (TVF) är en samfällighetsförening som instiftats för att organisera och förvalta gator och vägar inom Torreds, Brattås och Veakärrs områden i Kullavik, Kungsbacka kommun. Föreningens medlemmar består av mark- och fastighetsägare inom samma områden, såväl åretruntboende som sommarboende.

 

Föreningens huvuduppgifter är att:

 

- Förvalta och utveckla vägar, gator och tillhörande anläggningar inom området.

 

- Tillvarata medlemmarnas intressen avseende gator och vägar inom TVF.

För mer information som rör dig som medlem i vägföreningen. Klicka på "för medlemmar" nedan

© 2018 Torreds vägförening