Styrelsen

StyrelsenThomas Lindquist, ordförande

Frederic Grahn, ledamot arbetsledare

vice-ordf@torredsvf.se

Ingemar Samuelsson, ledamot sekreterare

sekreterare@torredsvf.se

Annika Borgasgård, ledamot kassör

kassor@torredsvf.se

Lena Olsson, ledamot, webmaster

admin@torredsvf.seKontaktformulär

 
 
 

© 2018 Torreds vägförening