Pågående arbeten

Pågående arbeten

Viktig information om Backebovägen


Måndag den 3 juni (2019) med början ca. kl. 10.30 till ca. kl. 15.00 kommer Backebovägen att asfalteras vilket innebär att de boende inte kommer att kunna trafikera vägen under tiden som asfalteringsarbetet pågår. Vi ber fastighetsägarna om överseende för olägenheterna detta innebär.


Den 25/2 (2019) satte NCC upp nya 50-hastighetsskyltar. Detta på uppdrag av Trafikverket.

Vår rekommendation är att hålla lägre hastighet än 50 km/h därför finns 30 km/h-skyltar.

Torreds vägförening 2019-02-10: Torredsvägen underminerad i Bolebergsbacken.


Kraftig snösmältning/regn och en med löv/grus täppt kupolbrunn hade fått vattnet från den ovanförliggande tjärnen att med kraft söka sig utefter vägen. Vattnet har spolat bort vägmaterial ner till plaströr för högspänning, servisledningar el, vägbelysning, teleledningar och fiber. Dessa hänger fritt liksom varningsbanden. Vägen är delvis helt underminerad i kanten och asfalten hänger fritt över gropen.


Frederic har satt våra fyra konor längs kanten så långt in så att vägen är säker att köra på.


Thomas ringer jourtjänsterna som får organisera en försiktig återfyllningen med komprimering. De får samordna med oss enligt nedan.


För att det inte skall hända igen dras ett separat ø 300 plaströr förbi hela rasområdet med intag direkt i bäcken eventuellt via ett snedgaller och hela vägen ner till det befintliga dagvattenrörets utlopp. Detta rör behöver inte frostskyddas utan täcks bara så att det klarar UV-strålningen.

Kommande arbeten som utförs av TVF:  • Spackling/Potthålslagning av spruckna vägavsnitt
  • Vägmålning farthinder, övergångsställe
  • Asfaltering Backebovägen
  • Skräpplockning, vägren alla vägar
  • Slaghackning/ beskärning av träd och sly
  • Inspektion/återställning av fiberdragning inom området
  • Dikesrensning, slamsugning brunnar, kulverts
  • Skylttvättning/reparation/nyuppsättning
  • Byggnation av flisförråd väst.
© 2018 Torreds vägförening