Nyheter och Pågående arbeten

Lista på kommande arbeten TVF:

 

 

  • Spackling/Potthålslagning av spruckna vägavsnitt
  • Vägmålning farthinder, övergångsställe
  • Asfaltering Backebovägen
  • Skräpplockning, vägren alla vägar
  • Slaghackning/ beskärning av träd och sly
  • Inspektion/återställning av fiberdragning inom området
  • Dikesrensning, slamsugning brunnar, kulverts
  • Skylttvättning/reparation/nyuppsättning
  • Byggnation flisförråd väst.

 

 

© 2018 Torreds vägförening