Nyheter och Pågående arbeten

Nyheter & Pågående arbeten


Den 25/2 satte NCC upp nya hastighetsskyltar. Detta på uppdrag av Trafikverket.


Torreds vägförening 2019-02-10: Torredsvägen underminerad i Bolebergsbacken.


Kraftig snösmältning/regn och en med löv/grus täppt kupolbrunn hade fått vattnet från den ovanförliggande tjärnen att med kraft söka sig utefter vägen. Vattnet har spolat bort vägmaterial ner till plaströr för högspänning, servisledningar el, vägbelysning, teleledningar och fiber. Dessa hänger fritt liksom varningsbanden. Vägen är delvis helt underminerad i kanten och asfalten hänger fritt över gropen.


Frederic har satt våra fyra konor längs kanten så långt in så att vägen är säker att köra på.


Thomas ringer jourtjänsterna som får organisera en försiktig återfyllningen med komprimering. De får samordna med oss enligt nedan.


För att det inte skall hända igen dras ett separat ø 300 plaströr förbi hela rasområdet med intag direkt i bäcken eventuellt via ett snedgaller och hela vägen ner till det befintliga dagvattenrörets utlopp. Detta rör behöver inte frostskyddas utan täcks bara så att det klarar UV-strålningen.

Kommande arbeten som utförs av TVF:  • Spackling/Potthålslagning av spruckna vägavsnitt
  • Vägmålning farthinder, övergångsställe
  • Asfaltering Backebovägen
  • Skräpplockning, vägren alla vägar
  • Slaghackning/ beskärning av träd och sly
  • Inspektion/återställning av fiberdragning inom området
  • Dikesrensning, slamsugning brunnar, kulverts
  • Skylttvättning/reparation/nyuppsättning
  • Byggnation av flisförråd väst.
© 2018 Torreds vägförening