Pågående arbeten

Pågående arbeten


Nu asfalteras Brattås

På onsdag 19/4 och torsdag 20/4 asfalteras Brattåsvägen och Lilla Brattåsvägen Arbetet påbörjas efter klockan 8.00. Medan asfalteringen pågår kommer vägarna att vara blockerade av asfaltsläggare och asfaltsbilar. Du kommer inte att kunna passera arbetsplatsen med din bil. Behöver du bilen efter 08.00 så får du parkera den utanför arbetsområdet. Använd parkeringen längs Torredsvägen. Jord och Bergs platschef Anders Eskilsson, tfn 070-911 90 86, kan svara på dina frågor. Thomas Lindquist, ordf. Torreds vägförening Lilla Brattåsvägen 90


Etapp 2 och 3 - vecka 20-21, 2022

Under vecka 20-21, 2022 kommer Torredsvägen vara mycket begränsad framkomlig, med undantag för skolbuss och räddningsfordon, mellan infarten Mossaledsvägen och Tålyckevägen mellan klockan 07.00-16.00, pga de grävarbeten som måste färdigställas.


Och


Måndagen den 16 maj klockan 07.00 påbörjas VA arbeten på LERDALAVÄGEN, från korsningen vid nr 26 och söderut. Ut/infart får därför ske via SKOGSLYCKEVÄGEN. Sprid gärna denna info till era grannar och ev. besökare.


Vidare påbörjas även arbeten på Brattåsvägen på måndagen enligt tidigare utdelad information i brevlådor och informationsmöte.

______________________________________________________________


Etapp 2 och 3 - vecka 18, 2022

Under hela vecka 18, 2022 kommer Torredsvägen vara mycket begränsad framkomlig, med undantag för skolbuss och räddningsfordon, mellan infarten Lerdalavägen och Mossaledsvägen under tiden kl. 6.30-17.00, pga. de grävarbeten som måste färdigställas.


Vidare kommer Lerdalavägen 22, 24, och 26 att beröras av arbeten och inte kunna nås ifrån Sävhultsvägen, inte heller för genomfart mot Kullavik.

_______________________________________________________________

Etapp 2 och 3 - vecka 16-17, 2022 


Under hela vecka 16 och 17, 2022 kommer Torredsvägen vara helt avstängd för trafik, med undantag för skolbuss och utryckningsordon, mellan infarten Lerdalavägen och Mossaledsvägen klockan 06.30-17.00, pga. grävarbeten som måste färdigställas under veckan.   

________________________________________________________________

Etapp 2 och 3 - vecka 15, 2022 


Under hela vecka 15, 2022 kommer Torredsvägen vara helt avstängd för trafik, med undantag för blåljusfordon, mellan infarten Sävhultsvägen och Torredsvägen 104, under tiden kl. 6.30-17.00, pga. de grävarbeten som måste färdigställas.

Sävhultsvägen är öppen för trafik till Lerdalavägen.

MVH Styrelsen TVF

________________________________________________________________

Etapp 2 och 3 - vecka 14, 2022

Under hela vecka 15, 2022 kommer Torredsvägen vara helt avstängd för trafik, med undantag för skolbuss och räddningstjänst, mellan infarten Sävhultsvägen och Torredsvägen 104, under tiden kl. 06.30-17.00, pga. de grävarbeten som måste färdigställas under den veckan.

Sävhultsvägen är öppen för trafik till Lerdalavägen.

_________________________________________________________________

Ang synpunkter på VA sanering och TVF vägar.


Styrelsen har fått kännedom att medarbetare hos entreprenören för VA saneringen har blivit kontaktade med synpunkter/kritik över VA saneringen och vägarnas skick under den senaste tiden.


Om det finns medlemmar i Torreds Vägförening som vill framföra synpunkter till kommunen eller entreprenörer, inblandade i VA saneringen, ska detta göras skriftligen (mail eller brev) till styrelsen. Styrelsen framför sedan dessa sammanställda, vid byggmötena där Thomas Lindquist och Frederic Grahn är inbjudna.


Undantaget till ovan är uppmuntrande tillrop till entreprenörens medarbetare i arbetsområdet, när vädret eller förhållandena i övrigt inte är bra, läs kallt, vått och blåsigt.


Tack på förhand för er hjälp med detta.

________________________________________________________________

Etapp 2 och 3 - v. 42-43


Under vecka 42 fortsätter VA saneringen på Torredsvägen, öster om Lerdalavägen, samt måndag vecka 43 påbörjas grävarbetet på Lerdalavägen. 


Detta kan innebära olika former av tillfälliga stopp på vägarna, varför det är lämpligt att påbörja sina ev resor i god tid.

_______________________________________________________________

Etapp 2 och 3 - Sävhultsvägen

2021-09-01 kl. 07.00  påbörjas VA-sanering på Sävhultsvägen. Grävarbetet görs som öppet schakt, vilket innebär att man inte kommer att kunna köra på vägen under arbetets genomförande.

_________________________________________________________________________

Etapp 2 och 3 - Mossaledsvägen.

Från och med 2021-05-18 kl 0700, kommer Mossaledsvägen att vara avstängd enligt skyltning, pga grävarbete med utgångspunkt ifrån Torredsån och fälten däromkring, mot Norr och söder på Mossaledsvägen.

Trafik till Mossaledsvägen ombeds använda Skogslyckevägen.


MVH Jord & Berg

_________________________________________________________________________

Etapp 2 och 3

Under vecka 45 kommer grävning ske på Mossaledsvägen. 

Detta pga. att planering av rörläggningen hastigt behövt

ändras och arbetet flyttas till annan plats, än det var tänkt från början. Hänvisningsskyltar kommer sättas upp så att medlemmar kan använda de provisoriska vägarna under tiden. 


Arbetet fortsätter sedan fram till årsskiftet på åkrarna och från och med vecka 2 (januari 2021) börjar de gräva på Sävhultsvägen.

_________________________________________________________________________

Etapp 2 och 3

VA sanering etapp 2 och 3 har dragit igång. Först börjar man med att iordningställa tillfälliga vägar för att säkra tillgängligheten för vård, omsorg och räddningstjänst. Detta innebär t.ex en tillfällig väg mellan Lerdalavägen och Skogslyckevägen. Grustransporter för denna väg håller pågår.

_________________________________________________________________________

Tillfälliga vägar under etapp 2 och 3

Utgångspunkten är att de är tillfälliga vägar bara ska användas under entreprenadtiden. Efteråt ska vägbanan schaktas upp och köras iväg, ganska enkelt eftersom den ligger på fiberduk. Sedan återställs marken. Om fem år kan man inte se var vägarna legat.

Det är upp till TVF att begära att någon/några ska ligga kvar och i så fall får vi nog lösa in en del av materialkostnaden (en halvmeter med 0-90 mm makakdam). TVF måste också komma överens med markägarna.

- TVF kan kolla upp villkoren för övertag och intresset bland våra medlemmar.
- Beslut måste tas på en årsstämma. En permanent passage över Veån måste få tillstånd från Länsstyrelsen.

_________________________________________________________________________

Utförda arbeten

Snöröjning


Under vintermånaderna kommer det kanske snö. Varje år sätter Torreds vägförening upp snöpinnar (orangea pinnar längs vägkanterna) för att underlätta snöröjningen. Tyvärr är det allt för vanligt att dessa pinnar rycks upp från marken och ligger slängda i vägdiket. Detta gör att arbetet för snöröjaren blir livsfarligt eftersom det inte går att se var branta slänter börjar när det ligger snö på marken. Varje gång dessa snöpinnar försvinner måste vägföreningen leta upp pinnarna för att sätta tillbaka dem eller ersätta dem med nya om de är trasiga. Detta arbete är ett onödigt, kostsamt och framförallt kan det bli väldigt tråkigt ifall olyckan är framme.  

Hjälp oss och snöröjarna och låt snöpinnarna stå kvar på sin plats!

Kommande/aktuella arbeten 2020


Under våren 2020 kommer träd och siktröjning att göras varför vi ber medlemmar att kontakta vice ordförande för information om träd som skymmer t.ex gatljus eller vägavsnitt där träd riskerar falla ned på trafikanter.


Den 27-28 augusti 2020 kommer träd fällas i Bolebergsbacken


De kryssmarerade träen kommer tas ned i Bolebergsbacken på Torredsvägen. Det kan stundtals vara begränsad framkomlighet under dessa dagar. 

Nya elkablar


Företaget Akea kommer att påbörja arbete den 9 september 2020 och arbetet beräknas ta ca 7 dagar. Då stora maskiner kommer användas blir det väldigt dåligt med plats för andra bilar. Det bästa för alla parter borde vara ifall alla berörda kunde köra ut sina bilar och ställa dem på någon lämplig parkering i närheten.


Mer information samt Karta över hur jobbet kommer utföras.Kommande/aktuella arbeten 2019

Viktig information om Backebovägen


Måndag den 3 juni 2019 med början ca. kl. 10.30 till ca. kl. 15.00 kommer Backebovägen att asfalteras vilket innebär att de boende inte kommer att kunna trafikera vägen under tiden som asfalteringsarbetet pågår. Vi ber fastighetsägarna om överseende för olägenheterna detta innebär.


Den 25/2 2019 satte NCC upp nya 50-hastighetsskyltar. Detta på uppdrag av Trafikverket.


Vår rekommendation är att hålla lägre hastighet än 50 km/h därför finns 30 km/h-skyltar.

Torreds vägförening 2019-02-10: Torredsvägen underminerad i Bolebergsbacken.


Kraftig snösmältning/regn och en med löv/grus täppt kupolbrunn hade fått vattnet från den ovanförliggande tjärnen att med kraft söka sig utefter vägen. Vattnet har spolat bort vägmaterial ner till plaströr för högspänning, servisledningar el, vägbelysning, teleledningar och fiber. Dessa hänger fritt liksom varningsbanden. Vägen är delvis helt underminerad i kanten och asfalten hänger fritt över gropen.


Frederic har satt våra fyra konor längs kanten så långt in så att vägen är säker att köra på.


Thomas ringer jourtjänsterna som får organisera en försiktig återfyllningen med komprimering. De får samordna med oss enligt nedan.


För att det inte skall hända igen dras ett separat ø 300 plaströr förbi hela rasområdet med intag direkt i bäcken eventuellt via ett snedgaller och hela vägen ner till det befintliga dagvattenrörets utlopp. Detta rör behöver inte frostskyddas utan täcks bara så att det klarar UV-strålningen.