Torreds Vägförening

 

Välkommen!

 

Torreds Vägförening (TVF) är en samfällighetsförening som instiftats för att organisera och förvalta gator och vägar inom Torreds, Brattås och Veakärrs områden i Kullavik, Kungsbacka kommun. Föreningens medlemmar består av mark- och fastighetsägare inom samma områden, såväl åretruntboende som sommarboende.

 

Föreningens huvuduppgifter är att:

 

- Förvalta och utveckla vägar, gator och tillhörande anläggningar inom området.

 

- Tillvarata medlemmarnas intressen avseende gator och vägar inom TVF.

Föreningsstämma 2024

klicka på nedan för att komma direkt till kallelsen